I tekstmeldingen som sendes ut står det at mottakeren skal ha fått en melding fra politiet og at mottakeren skal logge inn via en lenke. I lenken skal det komme en oppfordring om å logge inn med BankID. Det står også at det haster og at mottaker skal gjøre dette umiddelbart.

Dette er et svindelforsøk og politiet vil minne om at vi aldri vil sende ut en sånn type melding hvor vi oppfordrer til å logge inn med BankID eller etterspør personlige opplysninger.

Har du fått denne tekstmeldingen?

  • Ikke svar på meldingen
  • Ikke trykk på lenken
  • Ikke aktiver BankID eller oppgi personlige opplysninger
  • Slett meldingen

Politiet vil minne om å vise generell forsiktighet med å trykke på lenker som du får tilsendt på SMS eller e-post.