I tillegg er de øvrige fem personene som satt i ulykkesbilen også thailandske statsborgere. Flere av dem kritisk skadet. De skadde er en to kvinner og en mann, samt to mindreårige barn.

De fem øvrige skadde ble fraktet til Ullevål sykehus og er under behandling.

Foreløpige undersøkelser tyder på at den danskregistrerte personbilen kom over i motsatt kjørebane og kolliderte med en lastebil. Føreren av lastebilen ble lettere skadet.

De omkomne og skadde satt i en bil av et følge på to biler. Politiet har gode kilder som gir et godt bilde av selve hendelsesforløpet.

Norske myndigheter er i kontakt med ambassaden og thailandske myndigheter med tanke på ytterligere varsling.