- Etter en så omfattende aksjon er det helt naturlig å gjennomføre en evaluering. Vi er opptatt av at vi som lokal redningssentral ikke gjør dette alene. Derfor har vi anmodet Hovedredningssentralen om å gjennomføre evalueringen, og de har allerede svart at de vil gjennomføre en tverrsektoriell evaluering av leteaksjonen, sier politimester Kjerstin Askholt.

Torjus Seland (7) fra Lyngdal ble funnet omkommet drøye to døgn etter at han ble meldt savnet, etter en omfattende leteaksjon i Lindesnes kommune i Agder.

Søkt i området ved funnsted mandag

Politimester i Agder politidistrikt understreker at det ikke har kommet tilbakemeldinger på at det var mangel på søkeutstyr, personell eller tekniske hjelpemidler.

- Våre foreløpige undersøkelser viser at det har vært letemannskaper og helikopter som har gjort grovsøk i området ved funnstedet allerede mandag. Så gjenstår det å finne ut hvorfor vi likevel ikke fant ham, og det spørsmålet møter vi med ydmykhet og full åpenhet. Vi håper alle kjenner på en lav terskel på å sende inn innspill, erfaringer og tilbakemeldinger. Jeg er trygg på at alle involverte har gjort sitt beste ut ifra kunnskapen de har hatt til enhver tid, sier Askholt.

Politimesteren understreker at det er flere hensyn som må ivaretas under en redningsaksjon.

- Vi har opplevd et stort engasjement og mange som har vært villige til å strekke seg langt. Det er vi svært takknemlige for. Samtidig har vi også et ansvar for å gjennomføre redningsinnsatsen på en effektiv og trygg måte. Søk med helikopter med varmesøkende kamera og hund er ofte den mest effektive måten å søke på, og mange personer i terrenget kan gjøre arbeidet vanskeligere, sier Askholt.

Stort engasjement

Redningstjenesten er organisert gjennom det offentlige og gjennom frivillighet. Disse øver og kurser seg jevnlig på redningsaksjoner. Under redningsaksjonen i Lindesnes var den offentlige og den frivillige redningstjenesten representert ved Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Speiderne, Norske Redningshunder, Sivilforsvaret, Forsvaret ved Heimevernet, Brannvesenet, to politihelikopter, ett sivilt transporthelikopter for å frakte inn og ut hunderessurser, dronemannskaper, Beredskapstroppen, innsatsledere og politimannskaper fra Agder, mer enn 20 politihunder fra Agder og andre politidistrikt, samt to redningshelikopter. I tillegg ble om lag 1500 andre frivillige involvert i letingen.

- Det var et intenst ønske fra alle involverte om at denne saken skulle få et lykkelig utfall, og det var rørende å se hvordan folk stilte opp. Det er den største leteaksjonen vi har hatt på Sørlandet på mange år. Det er personer som har gjort alt som står i sin makt for å finne Torjus, og vi er mange som er og har vært preget av saken. Vi skjønner at det er mange spørsmål og at det er behov for svar på hvorfor vi ikke klarte å finne ham, sier Askholt.

Hovedredningssentralens veileder for søk etter savnede personer på land benyttes ved en leteaksjon, slik som den som har vært i Lindesnes kommune.

- Redningstjeneste er et fag. Veilederen er basert på flere tusen hendelser fra hele verden, satt i system, til en veileder og et verktøy for hvordan vi skal gå i gang med en slik aksjon og systematikken det jobbes etter. I Agder, og i denne leteaksjonen, har det vært svært erfarne søksplanleggere som har vært med i planleggingen og organiseringen av redningsaksjonen, sier Askholt.

Media

Visepolitimester Morten Sjustøl vil være disponibel for pressen på telefon 404 42 240 fram til klokken 18.30 torsdag 19. oktober.