72 prosent svarer at de har et meget godt eller ganske godt totalinntrykk av politiet. Det er en fremgang på to prosentpoeng fra i fjor.

– Det er gledelig å se at norsk politi opprettholder et godt omdømme blant innbyggerne, takket være den sterke innsatsen til hardtarbeidende og dedikerte medarbeidere. Politiet skårer høyest av alle offentlige virksomheter når det gjelder samfunnsansvar, og det er vi veldig stolte av, sier kommunikasjonsdirektør Hilde Ebeltoft-Skaugrud.

Fire målekriterier

Undersøkelsen som ble lagt frem i dag, torsdag 19. oktober, måler respondentenes totalinntrykk av 14 offentlige etater. I tillegg blir de spurt om å gjøre en vurdering av fire faktorer: Samfunnsansvar, effektivitet og økonomisk styring, åpenhet og informasjon, samt kompetanse og fagkunnskap.

Resultatene viser en fremgang for politiet på alle områdene fra i fjor, bortsett fra effektivitet og økonomisk styring. Dette ligger på linje med tidligere år. Totalinntrykket av politiet blant yngre mennesker er markant bedre enn hos de eldre. Mens personer i sentrale strøk (Østlandet og Oslo) og Midt-Norge har det høyeste totalinntrykket, så har folk i Nord-Norge det laveste.