- Omstendighetene rundt funnet av Torjus og funn ved obduksjonen taler ifølge obdusenten for at døden skyldtes nedkjøling (hypotermi), sier driftsenhetsleder Bernt Mushom i Agder politidistrikt.

Torjus Seland (7) fra Lyngdal ble funnet omkommet tirsdag ettermiddag ca. klokken 16 etter at han ble meldt savnet søndag ettermiddag.

- Obdusenten har angitt sannsynlig dødsdato til mandag 16. oktober, 2023. Politiet må avvente endelig obduksjonsrapport og undersøkelser for, om mulig, angi nærmere dødstidspunkt, sier Mushom.

I samråd med de pårørende frigir politiet kart og koordinatorer for funnstedet.

- Torjus ble funnet i et skogsterreng øst for Langemyr under en stor stein på en steinhelle, som framstod nærmest som en naturlig gapahuk, sier Mushom.

Leteaksjonen skal nå evalueres av hovedredningssentralen.

- Når det kommer til mer detaljer om redningsaksjonen, så er dette noe vi eventuelt må komme tilbake til. Evalueringen vil forhåpentligvis gi et helhetlig svar på hvorfor vi ikke klarte å finne Torjus før det var for sent. Redningstjenesten forstår at det er et stort informasjonsbehov rundt saken, og vi ønsker å være åpne om det vi kan være åpne om. Vi håper alle kjenner på en lav terskel på å komme med sine innspill, erfaringer og tilbakemeldinger. Dette møter vi med ydmykhet og full åpenhet. Samtidig er det viktig for meg å understreke at jeg er helt trygg på at alle involverte har gjort sitt beste ut ifra kunnskapen de har hatt til enhver tid, sier Mushom.

Media

Talsperson i saken er driftsenhetsleder Bernt Mushom i Agder politidistrikt. Han vil være tilgjengelig for media på telefon 404 42 240 (mottar ikke sms) fredag 20. oktober frem til klokken 15.00. Eventuelle TV-intervjuer må avtales i dette tidsrommet.

Kart over funnsted.
I samråd med de pårørende frigir politiet kart og koordinatorer for funnstedet. UTM: 32V 399201 6445893.