Oppdatering 25.08

Store ressurser har jobbet med etterforskningen etter eksplosjonen i Drøbak i går. Kriminalteknikere har sikret og samlet bevis fra åstedet, mye datamateriale hentes inn og vi har gjennomført avhør av familie, vitner og andre knyttet til saken.

Vi har fremdeles behov for informasjon. Vi oppfordrer alle som har bor i, eller har oppholdt seg i området ved Ellefaret natt til 24.08, å sjekke dashbordkamera på biler, dørklokkekamera eller annen videoovervåking for å se om det har fanget opp noe som kan være relevant for saken. Vi ønsker også kontakt med andre som kan ha informasjon som er relevant for saken. Har du informasjon kan dette deles på politiet.no/tips.

Vi prioriterer nå å gjennomføre ytterligere avhør. Vi samler og analyserer store mengder informasjon, og vurderer og gjennomfører relevante etterforskning utfra dette. Vi er fortsatt tidlig i etterforskningen og arbeider med flere alternative hypoteser om hva som er bakgrunn for hendelsen.

Sprengelementet undersøkes av politiet. Vi kan dessverre ikke gå nærmere inn på undersøkelser og resultater for å ikke ødelegge for ytterligere etterforskning.

 

-----
Priv til red:

Politistasjonssjef Rune Albertsen er tilgjengelig på telefon 969 46 806 mellom 12.00 og 13.00 i dag onsdag.

 

Oppdatering 24.08
Ingen ble skadd av hendelsen, men beboere ble evakuert og det er en del materielle skader på inngangspartiet til huset.

Det er mye politi på stedet. Vi har hatt bistand av de nasjonale beredskapsressursene, deriblant bombegruppa. Det er kontroll på stedet, og vi har ikke mistanke om flere eksplosiver i området.

 

Inngangsparti
Bilde av inngangsparti Drøbak