– Dette er et etterlengtet system og en gladnyhet for hele politiet, sa Helge Clem da kontrakt om nasjonalt materiellberedskapssystem ble signert med IFS Norge AS ved Glenn Arnesen, President Global Install Base.
– Dette er et etterlengtet system og en gladnyhet for hele politiet, sa Helge Clem da kontrakt om nasjonalt materiellberedskapssystem ble signert med IFS Norge AS ved Glenn Arnesen, President Global Install Base.
FotoHaakon Stensrud

Politiet signerte denne uken kontrakt på anskaffelse av et nasjonalt materiellberedskapssystem. - Dagen i dag markerer en viktig milepæl på veien til et felles nasjonalt system som vil styrke politiet både i den ordinære operative hverdagen og i kritiske beredskapssituasjoner, sa Helge Clem.

Et etterlengtet system
Norsk politi har hittil hatt begrenset oversikt over tilgjengelig materiell, tilstanden på materiellet og hvor det befinner seg. Med et felles nasjonalt materiellberedskaps-systemet vil politiet få en total oversikt over tilgjengelig materiell og dermed en styrket beredskapsevne.

Det nye systemet skal også inkludere en bestillingsløsning for materiell, samt håndtere fysiske spor og bevis ved politiets nye nasjonale langtidslager for spor og beslag.

Seks tilbydere
Etter en omfattende behovskartlegging internt i politiet ble markedet invitert til en konkurranse i henhold til Lov om Offentlige anskaffelser og prosedyren "konkurransepreget dialog". Seks tilbydere deltok. Tre tilbydere ble kvalifiserte for videre dialog, mens to valgte å levere første løsningsforslag.  

IFS Norge AS oppfylte kravspesifikasjonen fra politiet og vurderingskravene som inngikk i tildelingskriteriene.

– Vi ser frem til å starte samarbeidet med IFS Norge AS, avsluttet Helge Clem.

Oppstart i 2024
Arbeidet med å etablere og rulle ut en nasjonal løsning for materiellberedskap starter umiddelbart. Utviklingen av systemet skal gjennomføres i tett samarbeid med Politiets IT-enhet og andre enheter i politiet.