Det viste seg å være utstedt en europeiske arrestordre på mannen og Litauiske myndigheter har begjært han arrester og utlevert fordi han har unndratt seg en lengre fengselsstraff for drap i hjemlandet.

-Vi  har bedt om varetektsfengsling i fire uker fordi vi mener at det er stor fare for at han vil forsøke å unndra seg på nytt, opplyser politiadvokat Martine Meslo.

Tilfeldig kontroll

Politiet gjennomførte en territorialkontroll og stoppet en utenlandsk trailer ved Kirkenes havn. Sjåføren ble bedt om å vise ID-kort, og i forbindelse med dette framviste han et ID-kort som patruljen vår reagerte på. En nærmere sjekk viste at kortet var forfalsket og søk i SIS – Schengen Information system viste at det var utstedt en europeisk arrestordre på mannen.   I avhør har han forklart at han har kjørt  flere ganger gjennom Sverige og Finland og framvist det falske ID kortet uten å ha blitt stoppet.

-Vi har høyt fokus på territorialkontroll og har svært god kompetanse på dokumentkontroll og dokumentgransking, opplyser politistasjonsleder Jørn Haagenrud ved Kirkenes politistasjon.

-Vi har ansvaret for Schengen yttergrense og vår jobb er å ha kontroll på hvem som kommer inn i landet. Personen hadde denne gangen kommet inn over Kilpisjärvi tidligere i uken, kjørt til Tromsø, for så å sette kursen videre til Kirkenes. Der blir han stanset i en territorialkontroll og avslørt.  Jeg vil rose patruljen for godt politiarbeid.  Det å avdekke forfalsket ID kan være svært krevende. Mange forfalskninger er svært profesjonelt laget, men vi har god kompetanse på dette i distriktet, sier Haagenrud.

Mannen har vedtatt et forelegg på 11500 kroner for bruk av falsk legitimasjon