Når en regning eller et annet pengekrav ikke blir betalt, kan kreditor sende en utleggsbegjæring til namsmannen. Hvis kravet er gyldig, gjennomfører namsmannen en utleggsforretning. Det innebærer at namsmannen tvangsinndriver kravet fra den som ikke har gjort opp for seg.

Antall utleggsbegjæringer i Innlandet har økt med 18 prosent fra september 2019 til september 2023, og namsfogden antar at det høye nivået på nye saker vil vedvare.

– Vi ser en særlig stor vekst i utleggsbegjæringer mot personer i aldersgruppen 18 til 25 år. Der har det vært en økning på 261 prosent fra 2019 til 2022, sier namsfogd Ingunn Fløtre Laupstad.

Per september 2023 har Namsfogden mottatt 1424 saker for den nevnte aldersgruppen.

– Antall saker øker ofte mer på slutten av året, men dette er også et høyt tall, opplyser Laupstad.

Namsfogden i Innlandet har ikke statistikk som viser hva pengene brukes til, men namsfogden ser en tendens til at flere får betalingsproblemer i forbindelse med russetiden.

– Det kan starte med at russedressen eller et aggregat ikke blir betalt. Vi ser også at de unge misligholder kredittkort, eller kan ha kjøpt en bil de ikke har råd til, sier Laupstad.

I aldersgruppen over 60 år er det en nedgang i antall utleggssaker.

I perioden 2019 til 2022 har Namsfogden mottatt flest utleggsbegjæringer (alle aldersgrupper) fra Hamar- og Gjøvikregionen, men vi ser størst økning i region Sør-Østerdal. I 2022 registrerte vi flest saker per 1000 innbyggere i Kongsvingerregionen.   

Namsfogden kan kontaktes for veiledning dersom saken har kommet til oss. Alternativt råder vi til å ta kontakt med gjeldsrådgiver hos NAV per telefon eller på lokalt NAV-kontor for å få økonomisk veiledning. Dette er en gratis tjeneste.

– For de unge er det imidlertid vanskelig å få gjeldsordning. Da skal personen være varig ute av stand til å betjene gjelden sin. Det er viktig å tak i betalingsproblemer tidligst mulig, sier Laupstad.

 

Namsfogden kommer med følgende råd for å få kontroll over din økonomiske situasjon:

  1. Åpne brevene du får
  2. Skaff deg oversikt over hva du skylder
  3. Kontakt kreditor, og forsøk å komme til en enighet om nedbetaling av kravet
  4. Prioriter å betale ned gjeld hvis du har penger til overs – utsett nye innkjøp
  5. Spør familie eller en god venn om å hjelpe deg med råd, støtte og motivasjon til å få økonomisk kontroll

 

Mediekontakt:

Namsfogden Ingunn Fløtre Laupstad i Innlandet politidistrikt er tilgjengelig for media på telefon 488 86 890 kl. 14.15-15.00