Regjeringen varslet 14. februar at de vil foreslå en budsjettøkning på 635 millioner til politiet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2024. Midlene tildeles med politiske føringer om å dekke økte pensjonskostnader, opprettholde antall politiårsverk og sikre sikker og stabil IT-drift i 2024.

− Dette utgjør en betydelig forbedring av den økonomiske situasjonen enn det som var utgangspunktet ved inngangen til året. At disse signalene kommer utenfor ordinære budsjettprosesser er en anerkjennelse av utfordringene politiet står i, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Økte pensjonskostnader

Økningen i pensjonskostnader er beregnet til 320 millioner i 2024. Dette kompenseres fullt ut gjennom ekstrabevilgningen.

− Det er av stor betydning at regjeringen har gitt sin tilslutning til å dekke økningen i pensjonskostnader utenfor det ordinære budsjettet. Skulle vi dekket dette innenfor budsjettet ville det fått betydelige konsekvenser for bemanningsnivået fremover, sier Bjørnland.

Derfor må IT prioriteres

160 millioner går til å finansiere en sikker og stabil IT-drift i 2024. Dette er det absolutte minimum for å opprettholde kritiske systemer og løsninger som er helt avgjørende for å støtte arbeidet til alle ansatte i politiet.

− Å sikre et minimum av finansiering for å vedlikeholde kritiske IT-systemer er ikke bare en prioritering, men en forutsetning for å kunne sikre en mer effektiv og tryggere arbeidshverdag for alle ansatte, sier Bjørnland.

Mange av politiets systemer er kritisk for å understøtte den generelle oppdragsløsningen og beredskapen i politiet.

− Å skru av IT-systemer vil koste mer, og føre til en enda mer utfordrende økonomisk situasjon, men vi er først og fremst ikke villig til å gå på akkord med sikkerheten til mannskapene våre, sier Bjørnland.

Over tid er det investert for lite i teknologisk utvikling i politiet. Dette har ført til høyere driftskostnader og økt sårbarhet på grunn av avhengighet til gammel og utdatert teknologi.

− Selv om det er behov for betydelige investeringer på sikt, er vi avhengig av at systemene vi har i dag fungerer. Det er en helt nødvendig prioritering som er i alles interesse, sier Bjørnland.

Opprettholder politiårsverk

155 millioner vil bidra til å kunne opprettholde bemanningsnivået på politistillinger i 2024.

− Dette bidrar først og fremst til å unngå ytterligere nedbemanning i 2024. Det viktigste tiltaket for å løse de grunnleggende utfordringene på sikt er å sikre forutsigbar finansiering gjennom statsbudsjettet, gjerne med utgangspunkt i flerårige planer for politiet, avslutter Bjørnland.