Området var tydelig merket med foto og droneforbud. 

-Personen erkjente i avhør å ha stanset og fotografert ved militærobjektet  og har vedtatt forelegget.  Han ble videre utvist fra landet etter beslutning fra UDI og transportert ut over Storskog i dag.

-Det var Forsvarets personell som varslet politiet om hendelsen og mannen ble stoppet i Kirkenes sentrum.

Vi anser forholdet som alvorlig og særlig sett opp mot PSTs trusselvurdering og NATO-øvelsen Nordic Respons 2024 som snart er i full gang, opplyser stabssjef Tarjei Sirma-Tellefsen.

Forlegget er på 5000 kroner og mannen er utvist i fem år.

 

 

Mediehenvendelser:

Finnmark politidistrikt 

ved pressetelefon 48887699