Flere straffede uttransportert så langt i år

Det er gjennomført til sammen 683 uttransporteringer av personer ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarende tallet på samme tidspunkt i fjor var 662.

Dermed har politiet uttransportert flere straffede til tross for at det samlede antallet uttransporteringer er lavere så langt i år.

- Uttransport av straffede bidrar til å bekjempe kriminalitet og ivaretar samfunnssikkerheten, sier sjef PU Morten Hojem Ervik.

Han trekker frem de lave ankomstene av asylsøkere som bakgrunn for at uttransporteringstallet sett under ett ikke er høyere.

- Vi nærmer oss halvannet år med svært lave ankomster. Dette påvirker også uttransporteringsstatstikken. Det er nå færre åpenbart grunnløse asylsøkere som ankommer landet. Dette er i tråd med regjeringens målsetning, påpeker han.

Av de uttransporterte så langt i år er 36 prosent ilagt en eller flere straffereaksjoner. Tilsvarende tall på samme tidspunkt i fjor var 26 prosent.

- Det er gledelig at politiet greier å øke antallet uttransporter i denne gruppen, og det viser at vi er i stand til å levere gode resultater også i år, sier Hojem Ervik.

Personer med statsborgerskap fra Romania utgjør 22 prosent av uttransportene blant de straffede så langt i år. Den nest største gruppen i denne kategorien kommer fra Polen med totalt 14 prosent, mens 9 prosent er fra Litauen.

Til sammen i alle kategorier var det uttransportert 1896 personer ved utgangen av april i år. Dette er 28 prosent lavere enn på samme tidspunkt i fjor da 2635 hadde blitt returnert.

Uttransporteringer