- Dette har medført at vi har vært nødt til å jobbe målrettet og lenge med å undersøke og avklare identiteten deres, forklarer avdelingsleder i PUs avdeling for identitetsfastsettelse Svein Arne Hansen.

Når PU har avklart identiteten til en person uten lovlig opphold i Norge, må hjemlandet akseptere vedkommende før uttransport kan gjennomføres.

- Delegasjoner fra Nigeria besøkte Norge både i vår og i fjor høst. I vår fikk vi de siste detaljene på plass, og alle vi fremstilte ble verifisert av nigerianske myndigheter, forteller Hansen.

Rolig gjennomføring

Charteren forløp på en rolig og god måte. Alle personene ble risikovurdert med tanke på at returene skulle foregå på en trygg måte.

Det ble brukt tvangsmidler på samtlige av de returnerte.

Alle returnerte var voksne enslige menn som hadde fått avslag på opphold i Norge. Flyet gikk fra Oslo lufthavn via Madrid til Lagos.

Lengeværende person

Blant de uttransporterte var en nigeriansk mann, som tidligere i år har blitt omtalt i norsk media.

Mannen har vært innsatt ved utlendingsinternatet på Trandum i tre lengre perioder, og har hevdet at han kom fra et annet land enn Nigeria.

I tillegg til de 15 returnerte fra Norge, ble åtte personer returnert fra europeiske samarbeidsland.

Flere straffede uttransportert enn i fjor

  • Etter første halvår i år har politiet uttransportert flere straffede personer enn hva man gjorde i samme periode i fjor.
  • I årets seks første måneder ble det uttransportert 1066 straffede personer fra Norge, mens det tilsvarende antallet personer på samme tidspunkt i fjor var 1031.
  • De 1066 straffede utgjør 37 prosent av alle uttransporteringene. Det er en økning på 11 prosentpoeng fra i fjor da straffede utgjorde 26 prosent av alle gjennomførte uttransporter etter første halvår.
  • Til sammen 2825 personer har blitt uttransportert i første halvår i år mot 3962 på samme tidspunkt i fjor. Det er en nedgang på 29 prosent.
  • Totalt 2091 av de returnerte er uttransportert etter bort- og utvisningsvedtak, mens 495 er returnert etter avslag på sin asylsøknad, og 239 er returnert som følge av Dublin III-forordningen.