Leder av NC3
Olav Skrad Jørgensen

- Etter en grundig ansettelsesprosess er vi svært fornøyde med at Olav Skard Jørgensen har takket ja til stillingen som leder av NC3. Han har lang ledererfaring fra Forsvaret, og vi mener han har de kvalitetene som skal til for å utvikle og lede det nasjonale cyberkrimsenteret. Vi hadde en god søkermasse med 50 søkere, der mange av dem holdt et meget høyt nivå, sier assisterende sjef Kripos, Vigleik Antun.

Selv ser Jørgensen fram til å starte opp 1. september.

- Jeg er veldig glad for stillingen og ser frem til å bli kjent med folka i Kripos. Vi vil bygge et synlig nasjonalt senter for en tryggere og sikrere digital hverdag for alle, sier Olav Skard Jørgensen.

Forslaget om å etablere et nasjonalt cyberkrimsenter kom allerede i 2015, men har blant annet manglet finansiering. Politidirektøren besluttet før jul at Kripos skal starte etableringen av senteret i 2018, selv om finansieringen ikke er endelig avklart. Kripos starter nå etableringen med 80 årsverk. Dette er ansatte Kripos allerede har, eller som man nå har fått gjennom særlige tildelinger. Stillingen som leder for NC3 blir helt sentral i å utvikle senteret og bygge ut senteret videre. NC3 vil speile Europols cyberkrimsenter EC3 og lignende sentre i andre europeiske land.

Samtidig som det bygges opp et NC3 ved Kripos må det satses lokalt.

- Et NC3 på Kripos vil kunne utvikle kapasitet og kompetanse til å møte truslene i det digitale rom, men det vil ikke ha stor verdi om ikke også politidistriktenes kompetanse og kapasitet på dette området styrkes, avslutter Antun.