Onsdag 5. desember ca. kl. 0800 mottok Øst politidistrikt en pakke ved Ski politistasjon. Pakken var adressert til politiet, ble sendt som ordinær post, og ble levert på politistasjonen av en sjåfør fra posten. Da pakken skulle åpnes ca. kl. 0900 fattet ansatte mistanke om at noe var galt, og varslet i tråd med gjeldene rutiner. Deres årvåkenhet og umiddelbare varsling bidro til at området raskt ble avsperret, deler av politistasjonen evakuert og politiets bombegruppe ble tilkalt.

Bombegruppen kom til stedet ca. kl. 0945 og iverksatte umiddelbare tiltak for å sikre gjenstanden. Bombegruppen valgte til slutt å uskadeliggjøre gjenstanden ved skyting, og dette ble gjennomført ca. kl. 1330. Det tok videre noe tid å klarere området, og evakueringen og sperringene rundt politihuset i Ski ble avviklet kl. 1620.

Politiet iverksatte umiddelbart etterforskning av saken, herunder tekniske undersøkelser av gjenstanden. Øst politidistrikt ble informert av bombegruppen i går kveld om at gjenstanden det er snakk om er en improvisert sprengladning konstruert for å detonere ved åpning – det som på fagspråk kalles en IED – med andre ord en skarp bombe – som har til hensikt og potensiale til å gjøre skade på mennesker. Politiet kan av hensyn til etterforskningen ikke gå inn i nærmere detaljer rundt konstruksjonen av sprengladningen.

Det dreier seg om en svært alvorlig straffbar handling. Politiet anser dette for å være et angrep på politiet med stor fare for personskade. Politiet har derfor nedsatt store etterforskningsressurser herunder bistand fra Kripos. Det er sikret rekke tekniske sport i saken, og det arbeides nå med analyse av disse. Videre arbeides det også med en bred taktisk etterforskning.

- På et så tidlig stadium av saken kan vi ikke gå inn i detaljer omkring dette. Så langt er ingen pågrepet eller siktet i saken, sier politimester Steven Hasseldal.

Til tross for delvis evakuering av bygget, var politiet i stand til å opprettholde drift i perioden. Politiet har nå iverksatt en rekke tiltak for å ivareta sikkerheten, men av hensyn til situasjonen kan politiet ikke gå i detaljer omkring dette nå.

Foreløpig etterforskes saken som en overtredelse av straffeloven § 191b – befatning med sprengstoff i den hensikt å begå en grov straffbar handling. Strafferammen her er i 10 år. Imidlertid er det sannsynlig at dette vil bli endret til også å gjelde andre straffbare handlinger – dette avhenger av hva den videre etterforskningen avdekker av detaljer, herunder et eventuelt motiv for å begå en slik handling. Dette er en veldig spesiell sak – det er sjelden politiet ser slike handlinger i Norge. Politiet har derfor et stort trykk nå for å oppklare denne saken så snart som mulig.