- Dette er en svært alvorlig situasjon for politiet og det oppleves ubehagelig for våre ansatte, sier konstituert politidirektør Håkon Skulstad.

Det er ikke kjent hvem som står bak og det er iverksatt en omfattende etterforskning hvor Kripos bistår Øst politidistrikt. Politidirektoratet (POD) følger situasjonen nøye og får informasjon om etterforskningen. Det er allerede satt i verk tiltak både synlig og skjulte, og etter som det kommet ny informasjon fra etterforskningen vil Politidirektoratet  kontinuerlig vurdere behov for ytterligere tiltak. Det er politimesterne som har ansvar for sikkerheten i eget distrikt.

POD har bedt politimesterne i alle politidistrikt og særorgan om ivareta sine ansatte i denne sitasjonen.

Les pressemeldingen fra Øst politidistrikt her.