1.mars i år gikk Agder live med nytt politidistrikt. Det innebar blant annet at lensmannskontorene som var i Farsund og Lyngdal ble samlokalisert til et felles Farsund og Lyngdal lensmannskontor, stedsplassert i Farsund.

På grunn av ombyggingsarbeid på lensmannskontoret i Farsund har det etter 1. mars fortsatt vært oppmøtested for ansatte og publikum i Lyngdal.

– Nå er arbeidet med ombyggingen av resepsjonsområdet ferdig og fredag 4. januar åpner lensmannskontoret i Farsund, mens kontoret i Lyngdal stenges. Resepsjonen på lensmannskontoret er nå tilpasset den nye passløsningen som kommer til våren, sier lensmann Jan Terje Aas.

Adresse for Farsund og Lyngdal lensmannskontor fra 4. januar er:
Barbros gate 21, 4550 Farsund

I forbindelse med flyttingen vil passtjenesten ved lensmannskontoret være stengt torsdag 3. januar. Nærmeste passkontor vil denne dagen være Mandal politistasjon eller Flekkefjord lensmannskontor.

 

For media:

For spørsmål fra media kan lensmann ved Farsund og Lyngdal lensmannskontor, Jan Terje Aas, kontaktes på telefonnummer: 40 23 87 46.