- Vi har i møter med politimestrene i Øst, Sør-Øst og Oslo politidistrikt blitt enige om å øke antall timer og ressurser slik at situasjonen bedres umiddelbart. Vi må i fellesskap jobbe for å dekke passbehovet på Østlandsområdet, sier leder av politifagavdelingen i Politidirektoratet, Ole B. Sæverud.

De tre distriktene har ansatt til sammen 30 nye medarbeidere, både faste og vikarer. Noen av disse er fremdeles under opplæring. I perioden mars – 12. august 2018 ble det registrert ca. 185 000 pass-søknader i disse distriktene.
- Politidirektoratet mener at politidistriktene i Oslo, Øst og Sør-Øst med dette klarer å møte etterspørselen etter timer for bestilling av pass med delvis umiddelbar virkning og med økende kapasitet mot høysesongen frem mot sommeren, sier Sæverud.

Legger ut ledige timer

Den vanskelige pass-situasjonen på Østlandet betyr at politiet i Sør-Øst, Øst og Oslo nå tar felles grep og ansetter flere folk, holder lenger åpent på ettermiddag og kveldstid og legger ut nærmere 200.000 timer i nær fremtid.

- Ved å gjøre disse grepene nå før påske vil politiet ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere passbehovet på Østlandet. For politiet sin del handler det om å tilpasse seg det moderne samfunnet og tilby tjenester som befolkingen har behov for. Ved å innføre disse grepene mener vi publikum raskt vil oppleve et langt bedre passtilbud, sier Sæverud.

Flere grep

Politiet har allerede iverksatt timebestilling 90 dager i forkant i de tre distriktene hvor ventetidene er lange. Det har vist seg å ikke være tilstrekkelig. Derfor har Politidirektoratet diskutert med de aktuelle politimestrene om det er mulig å øke timebooking ytterligere der det er behov. I første omgang vil det åpnes for timebestilling 150 dager frem i tid. Det tar kun inntil 10 dager før nytt pass er klart og derfor oppfordrer nå politiet til at de som ikke trenger pass til påske, avventer med å booke time. Tilsvarende oppfordres de som ikke trenger nytt pass før sommerferien, til å vente til august.

- Det vil bli lagt ut tilstrekkelig antall timer til å dekke behovet fremover, sier Sæverud, og legger til:

- Ved at politidistriktene nå setter på mer ressurser vil publikum merke det ved at det blir flere tilgjengelig timer og at åpningstidene blir utvidet, sier Sæverud.

Politiet opplever at rundt 10 prosent av befolkningen som har booket timer ikke møter opp. Politiet ber om at publikum møter opp til avtalt tid eller avbestiller timen i god tid.