I Oslo er det registrert over 30 moskeer, og vi er i dialog med disse ut fra løpende behov.

Oslo politidistrikt utfører i denne forbindelse patruljering og andre trygghetsskapende tiltak med tilgjengelige ressurser.

Dette er en situasjon som bla kan føre til hatefulle ytringer/trusler på internett. Har du tips til politiet i denne forbindelse ber vi om at det meldes inn her.