Norge og Sverige samarbeider om oppdraget fra Interpol og sender til sammen åtte ID-spesialister.

De fire ID-spesialistene fra Kripos reiser i ettermiddag

- Norge ble før helgen anmodet av Interpol om å bistå i arbeidet med å identifisere de omkomne. Vi har lang erfaring fra identifiseringsarbeid ved store ulykker. Vi arbeider etter Interpol sin standard og er en del av Interpols Disaster Victim Identification Steering Group, sier leder for ID-gruppa Harald Skjønsfjell.

Den norske ID-gruppen har tidligere bistått med identifiseringsarbeid i utlandet, som ved tsunamien i Thailand i 2004 og etter terroraksjonen i In Amenas i Algerie i 2013.

De norske ID-spesialistene slutter seg til et internasjonalt team som bistår etiopiske myndigheter. De skal i utgangspunktet delta i identifiseringsarbeidet de neste to ukene.

- Det pågår et omfattende identifiseringsarbeid med mange døde, som vil ta lang tid å ferdigstille. Vi reiser ned for å bidra i det viktige arbeidet med å gi de pårørende svar på hva som skjedde med deres kjære, sier Skjønsfjell.

Kripos leder den nasjonale identifiseringsgruppen som har til oppgave å identifisere omkomne ved store ulykker og katastrofer. Ifølge Ethiopian Airlines var det 157 personer om bord da det styrtet. De savnede er fra en rekke ulike land, inkludert en norsk statsborger.

Les mer om identifiseringsarbeid.

Kontakt:

Pressetelefon 23 20 80 60 / e-post kripos.info@politiet.no