Retten mente det var fare for at mannen kan unndra seg straffeforfølgelse. Mannen erkjente ikke straffeskyld etter siktelsen, og ønsket ikke å forklare seg til retten før han hadde fått anledning til å gjennomgå alle sakens dokumenter. Forsvarer har opplyst at siktede vil forklare seg for politiet neste uke.