Bjørn Vandvik konstitueres til politimester

Visepolitimester Bjørn Vandvik konstitueres til politimester i Oslo for en periode på inntil 6 måneder med virkning fra 1. juni 2019. Konstitusjonen har bakgrunn i at stillingen som politimester i Oslo skal kunngjøres og besettes etter at politimester Hans Sverre Sjøvold er beskikket som sjef for PST med tiltredelse 1. juni 2019.

Johan Fredriksen konstitueres til visepolitimester

Enhetsleder ved Felles enhet for operativ tjeneste, Johan Fredriksen, konstitueres i samme periode til visepolitimester i Oslo. Han vil således fungere i Bjørn Vandvik sin stilling inntil ny politimester er på plass.