Responstid er tiden det tar fra politiets operasjonssentral mottar melding om en hendelse til politiet er fremme på stedet med første enhet. Det er stilt krav til responstid kun for ekstraordinære hendelser og hendelser der liv er direkte truet, eller der det av andre grunner er påkrevd med umiddelbar respons fra politiet. Disse oppdragene omtales som hasteoppdrag. Hasteoppdragene har de siste årene utgjort rundt to-tre prosent av alle politiets oppdrag.

- Politiets responstid for hasteoppdrag i 2. tertial 2019 er lik som for samme periode i 2018, og politiet er tett på å innfri kravene, sier beredskapsdirektør i Politidirektoratet Knut Smedsrud.

Ikke responstidskrav i enkeltoppdrag

Kravene til responstid er ikke direkte knyttet til enkeltoppdrag, men alle hasteoppdrag under ett. Når vi ser på alle hasteoppdragene skal politiet i 80 prosent av disse oppdragene være innenfor kravene til responstid. Eksempelvis vil et krav til responstid på 10 minutter bety at 80 prosent av hasteoppdragene skal ha en responstid på 10 minutter eller bedre for at politiet skal nå kravet.

- Det er når vi ser samlet på alle hasteoppdragene i en periode vi kan vurdere måloppnåelse, sier Smedsrud.

 

 

Antall, krav og resultater

20.000 innbyggere
eller flere

2.000 - 19.999 innbyggere

2.000 innbyggere eller færre Sum
Antall hasteoppdrag 7 369 1 911 4 943 14 223
Krav responstid 50 prosentil 7

10

16

 
Resultat 50 prosentil 8

11

17

 
Krav responstid 80 prosentil

11

19

30

 
Resultat 80 prosentil 12 19

31

 

I tabellen over ser du en oversikt over antall hasteoppdrag for hele landet 2. tertial (N=14223). Nasjonale krav til responstid og resultater i hele minutter, fordelt på tettstedskategori.

Ulike krav til responstid

Politiet opererer med tre ulike tettstedskategorier når kravene til responstid defineres, og det er stilt ulike krav til responstid ut fra hvor oppdragene skjer. På steder med over 20 000 innbyggere ble det registrert totalt 7369 hasteoppdrag i 2. tertial 2019, og kravet er at responstiden skal være 11 minutter eller bedre i 80 prosent av hasteoppdragene. Resultatene viser at politiet brukte 12 minutter eller bedre i 80 prosent av hasteoppdragene.

I tettsteder med mellom 2000 og 19 999 innbyggere ble det registrert 1911 hasteoppdrag i 2. tertial. Kravet i disse områdene er at responstiden i hasteoppdrag skal være 19 minutter eller bedre for 80 prosent av hasteoppdragene. Resultatene viser at politiet innfridde kravet på 19 minutter.

I områder med under 2000 innbyggere, ble det registrert 4943 hasteoppdrag i 2. tertial 2019. Kravet i disse områdene er at responstiden i hasteoppdrag skal være 30 minutter eller bedre i 80 prosent av hasteoppdragene. Resultatene viser at politiet hadde en responstid på 31 minutter eller bedre i 80 prosent av oppdragene.

Forskjeller mellom politidistriktene

Ved siden av å ha nasjonale krav, har hvert av landets 12 politidistrikter egne krav i hver av de tre tettstedskategoriene. I denne rapporten (281 kB) vises resultatene fordelt på politidistrikt og tettstedskategori.

- Vi har dialog med distriktene og vet at de jobber målrettet for å innfri kravene som er satt, sier Smedsrud.

Les mer om responstid