Filter

Your choices:

 • Unit
 • Theme
33 results are available. Use keyboard or swipe gestures to navigate.
 1. Årsrapport fra Tilsynsrådet for utlendingsinternatet - 2019The document is of type pdf, is in norwegian, and is 944 KB in size.

  Tilsynsrådet for utlendingsinternatets årsrapport for 2019. Tilsynsrådet ble første gang oppnevnt 28. mai i 2008, og har en funksjonstid på to år med mulighet for reoppnevning. Tilsynsrådet har i 2019...

  • Opphold og asyl
  • Arrest og varetekt
  • Retur og uttransportering
 2. Sivilombudsmannens besøksrapport fra sikkerhetsavdelingen ved utlendingsinternatetThe document is of type -Sivilombudsmannens-besoksrapport-fra-sikkerhetsavdelingen-ved-utlendingsinternatet, is in norwegian, and is 209 KB in size.

  Oppfølgingsbrev fra politiets utlendingsenhet om Sivilombudsmannens besøksrapport fra sikkerhetsavdelingen ved utlendingsinternatet

  • Opphold og asyl
  • Arrest og varetekt
  • Retur og uttransportering
Presenting page 1 By 2