Høringssvar 2018

Varslingsutvalget har i NOU 2018:6 lagt frem forslag for å styrke varslervernet i norsk arbeidsliv.

Høringssvar: