Om Norsk politi

  • Utgis av: Politidirektoratet
  • Ansvarlig redaktør: Odd Reidar Humlegård
  • Redaktør: Kåre M. Hansen
  • Opplag: 20 000
  • Distribueres til ansatte i politiet, departementer, direktorater, politiske partier, kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner, samarbeidspartnere, media