Hvor lite skal du finne deg i?

Ingen skal behøve å være redd for kjæresten sin. Alt for mange lever i dag i voldelige forhold, men svært få kontakter politiet eller ber om hjelp. Du har rett til et liv uten frykt for vold. Video: Kripos/Dinamo/Babusjka

Les mer