Utdrag fra dommer - lest av barn

I en av fem dommer ser vi at barn er utsatt for overgrep i mer enn tre år. I denne filmen leser barn opp et utdrag av dommer. Video: Kripos

Les mer