Statistikken viser at antall årlige tilfeller hvor politiet har truet med våpen varierer fra 42 til 75. I 2014 truet politiet med skytevåpen 42 ganger, og avfyrte skudd ved to tilfeller.

Ingen personer ble skadet av skudd fra politiet i 2014 mot to i 2013. Totalt i perioden 2002 til 2014 ble to personer drept, og 18 personer skadd av skudd fra politiet.

Politidistriktene er ikke pålagt å rapportere inn antall bevæpningsordrer, med direktoratet har hentet inn tall for utvalgte år. I 2014 hadde politiet hadde 2954 bevæpningsordrer.

Statistikken er basert på innrapportering til Politidirektoratet i henhold til våpeninstruksens § 24. Den omfatter samtlige tilfeller hvor politiet har truet med bruk av skytevåpen og hvor politiet har løsnet skudd under oppdrag. Tallene omfatter ikke øvingsskyting og vådeskudd. Direktoratet tar forbehold for eventuelle feil da det kan være tilfeller som ikke er rapportert i det enkelte år og som direktoratet heller ikke på annen måte er kjent med.

Fakta:

  • I perioden 25.11 og frem til 17.7 har POD fått innrapportert 30 tilfeller hvor politiet har truet med våpen. I et vanlig år ligger det på 42 -75 ganger pr.år.
  • Det har blitt løsnet skudd tre ganger i samme periode, hvorav 2 var rett mot person som har gitt mindre skader og et varselskudd.

Statistikknotat - politiets trussel om bruk av skytevåpen