Politiarbeid på stedet handler om å løse flest mulig oppgaver så tidlig og raskt som mulig, løse oppgaver med god kvalitet og utnytte tilgjengelig teknologi. Arbeidsformen gir effekter i hele verdikjeden, og bidrar til enhetlig og standardisert polititjeneste og systematisk kunnskapslæring i etaten.

Gjennomført ved tre driftsenheter

Analysen er i stor grad basert på funn fra evalueringene av pilotprosjektet Politiarbeid på stedet og beskriver nytte- og kostnadsvirkninger av en nasjonal implementering.

Piloten ble gjennomført ved tre driftsenheter i 2014:

  • Stavanger politistasjon (Rogaland politidistrikt)
  • Tønsberg politistasjon (Vestfold politidistrikt)
  • politiet i Målselv-regionen (Troms politidistrikt)

Fra 2015 ble prosjektet implementert ved alle driftsenheter i de tre aktuelle politidistriktene.