Forskningsinstituttet Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) ble engasjert, og i tillegg har Oslo politidistrikt gjort en egen unders√łkelse basert p√• politiets registreringer.

De to rapportene utfyller hverandre: