Oversikten inneholder tall for oppklaringsprosent, saksbehandlingstid, anmeldelser, tyverier, narkotikasaker med mer.