Rapporten beskriver utfordringer og drøfter i noe grad forventet utvikling av lovbrudd i nær framtid.