Ved innføring av ny forskrift om tilrettelagte avhør som trådte i kraft 2. oktober 2015 er det et særlig viktig fokus for Politidirektoratet å påse at de lovpålagte tidsfristene for gjennomføring av tilrettelagte avhør blir fulgt ute i politidistriktene.

I den forbindelse utarbeider Politidirektoratet hver måned en rapport for å synliggjøre den til enhver tid gjeldende ventetiden for gjennomføring av tilrettelagte avhør.