Rapporten er avgrenset til å omhandle trafikanter og trafikkatferd som representerer en ulykkesrisiko som er relevant for politiets trafikktjeneste.
UP håper at tilstandsanalysen kan bli et verdifullt "oppslagsverk" for alle som er opptatt av trafikksikkerhet.

Nasjonal analyse- og tilstandsbeskrivelse

Se også nasjonal handlingsplan: