Målet med registreringen er å sikre at uønskede hendelser rapporteres og behandles på en enhetlig måte,samtidig som risikofaktorer og farefulle forhold forebygges og avdekkes, slik at relevante tiltak kan settes inn.

Statistikknotatene på denne siden gir en oversikt over omfanget av personskader og uønskede hendelser i politi- og lensmannsetaten.