De utvalgte kategoriene er naskeri, simpelt tyveri, grovt tyveri og heleri.

Lovbruddene utgjør typisk "mengdekriminalitet" som skaper utrygghet. Kunnskapen er viktig for målretting av forebyggende program. Parallelt med kartleggingen foretas en vurdering av kvaliteten på dataene som foreligger i Strasak om vinningslovbrudd.

Analysen er utført og ført i pennen av analytikere ved Strategisk Analysegruppe på oppdrag fra Visepolitimester for Ordensavdelingen ved Oslo politidistrikt.