Kommunikasjonsstaben

E-mail
finnmark.kommunikasjon@politiet.no
Mobile
488 87 699 (No sms)
Availability
Mandag–fredag kl. 08:00–15:00.