Generelt frå media

E-mail
kommunikasjon.moreogromsdal@politiet.no
Mobile
990 94 670 (No sms)

Ta kontakt om det som gjeld organisasjon og leing samt andre førespurnader frå media.