Enkelte saker

E-mail
kommunikasjon.troms@politiet.no
Mobile
477 99 298
Availability
Eget telefonnummer til pressekontakt som brukes sporadisk i enkeltsaker.