Kommunikasjon

E-mail
kristin.bjorntvedt@politiet.no
Mobile
404 06 479 (No sms)
Availability
Mandag-fredag: kl. 08.00-15.30 Hvis nødvendig behov for presseinfo ut over åpningstiden, (fortrinnsvis SMS), se kontaktinfo til ansatte ved hovedkontoret og distriktskontorene på www.politiet.no/utrykningspolitiet.