Politidirektoratet arbeider med å oppdatere teksten på denne sida.

Har du behov for å samle inn teiepliktig informasjon frå politiet til bruk i forsking, ber vi om at du sender ein søknad til politidirektoratet@politiet.no.