Kommunikasjonsstaben

E-mail
finnmark.kommunikasjon@politiet.no
Mobile
488 87 699
Availability
Mandag–fredag kl. 08:00–15:00. SMS fungerer ikke.

SMS kan ikke sendes.