Kommunikasjonsstaben

E-mail
mads.kleppe@politiet.no
Mobile
996 03 516

Kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe