Kommunikasjonsstaben

E-mail
kommunikasjon.oslo@politiet.no

Mobil: 474 89 111
Mandag–fredag kl. 08:00–15:45. SMS kan ikke sendes.