Kommunikasjonsstaben

E-mail
kommunikasjon.oslo@politiet.no
Mobile
474 89 111 (No sms)
Availability
Mandag–fredag kl. 08:00–15:45.