Kommunikasjonsstaben

E-mail
info.pod@politiet.no
Mobile
992 07 701

Pressekontakten håndterer henvendelser for Politidirektoratet og Politiets IKT-tjenester.