Kommunikasjonsstaben

E-mail
kommunikasjon.sorost@politiet.no
Mobile
474 59 940
Availability
Mandag–fredag kl. 08:00–15:30

SMS kan ikke sendes.

Operasjonssentralen

Henvendelser om operative hendelser besvares av operasjonssentralen på telefon 33 35 85 24.