Kommunikasjonsstab

E-mail
kommunikasjon.sorvest@politiet.no
Mobile
479 72 900 (No sms)
Availability
Mandag - fredag kl. 08:00–15:30

Kommunikasjonssjef: Jon Dagsland

Kommunikasjonsrådgiver: Hilde Urdal Fløysvik

Kommunikasjonsrådgiver: Linda Merethe Lie