Kommunikasjon

E-mail
kristin.bjorntvedt@politiet.no
Mobile
936 46 360

Pressetelefon ved Kristin Bjørntvedt.