Telephone
70 11 87 00
Email
post.moreogromsdal@politiet.no
Street address
Nedre Strandgate 50, 6005 Ålesund Show in map
Address
Postboks 1353 Sentrum, 6001 Ålesund

Opening Hours

Closed on public holidays

Opening hours
MondayMo09:00–15:00
TuesdayTu08:30–15:00
WednesdayWe08:30–15:00
ThursdayTh10:00–17:00
FridayFr08:30–15:00

Tenester og opningstider

Book passport appointment

Contact information

Telephone
70 11 87 00
Email
post.moreogromsdal@politiet.no

Opening Hours

Alle må bestille time før oppmøte. Drop-In-teneste er ikkje tilgjengeleg i Møre og Romsdal politidistrikt.

Closed on public holidays

Appointment
MondayMo09:00–15:00
TuesdayTu08:30–15:00
WednesdayWe08:30–15:00
ThursdayTh08:30–17:00
FridayFr08:30–15:00

Oppmøte

Alle må bestille time hos politiet på politet.no før oppmøte. Du kan bestille time på nett 60 dagar fram i tid for å søke om pass og ID-kort. Det er ikkje ope for drop-in. Stengt alle helgedagar.

Kølappsystem

Tast inn telefonnummeret ditt i automaten ved inngangen. Du vil då få ein kølapp. Informasjonsskjermane viser når det er din tur.

For sein til timen?

Kjem du for seint, vert timen sletta. Gi beskjed med ein gong du er på plass. Du vert då ekspedert ved første ledige tidspunkt, men rekn med at du kanskje må vente ei stund.

Endre eller avbestille time?

Hvis timen ikkje passar, må du endre tidspunkt eller avbestille han.

  1. Åpn SMS-en du fekk med stadfesting på timen.
  2. Klikk på lenka. Då kan du velge om du skal endre eller avbestille timen.

Har du ikke mottatt SMS, må du ringe pass– og ID-kontoret

Passfoto og spesielt om born under 3 år

Vi tar bilde av alle som søker om pass og ID-kort, også barn under 3 år.
Når du søker om nytt pass og/eller ID-kort tar vi bilde med biometrikiosken når du møter opp. Hvis det er vanskeleg å ta bilde med biometrikiosken, bruker vi eit håndholdt kamera. Passbilde frå fotograf eller fotoautomat skal ikkje brukast i passet, og vi tar ikkje i mot dette.

Har du behov for nødpass, må du ta med ett passfoto i fargar.

Signert originalt samtykke (fullmakt)

Søker du om pass eller ID-kort med reiserett til barn og ungdom under 18 år, eller ID-kort uten reiserett til barn under 13 år, må minst ein av foreldra møte opp saman med barnet. Hvis berre ein av foreldra møter opp, må du ha med:

  • Ditt eige og barnets pass. Hvis du ikkje har pass frå før, må du ta med annan gyldig legitimasjon.
  • Passet eller stadfesta kopi (rett kopi) av passet for den av foreldra som ikkje møter opp. Hvis han eller ho ikkje har pass frå før, må du få med annan gyldig legitimasjon eller stadfesta kopi (rett kopi) av denne.
  • Datert, signert og originalt samtykke (fullmakt) (92 kB pdf) (92 kB pdf) frå den føresette som ikkje møter opp. Fullmakta kan ikkje være eldre enn 3 månader. Politiet har oppdatert fullmakta. Du må bruke den nye versjonen som har både "pass" og "nasjonalt ID-kort" i overskrifta. Hvis du har foreldreansvaret åleine, må du ta med ei stadfesting på det.
  • Oppheld ein av dei føresette seg ein annen plass i landet, kan originalt samtykke og stadfesta kopi av passet leverast til ein annen politistasjon eller lensmannskontor, dokumenta skal sendast til politiet i Ålesund på e-post: passfullmakter208@politiet.no . Desse dokumenta må vere i orden før du møter opp hos politiet.
Meir om pass og ID-kort

Contact information

Telephone
70 11 87 00

Opening Hours

Closed on public holidays

Phone hours
MondayMo08:00–15:00
TuesdayTu08:00–15:00
WednesdayWe08:00–15:00
ThursdayTh08:00–15:00
FridayFr08:00–15:00

Ta med gyldig legitimasjon, passbilete og reisedokumentasjon.

Meir om naudpass

Make an appointment in the Application Portal

Opening Hours

Closed on public holidays

AppointmentPhone hours
MondayMo09:00–15:0009:00–11:00
TuesdayTu09:00–15:0009:00–11:00
WednesdayWe09:00–15:00Closed
ThursdayTh09:00–15:0009:00–11:00
FridayFr09:00–15:00Closed

Contact information

Telephone
70 11 87 00
Email
post.moreogromsdal@politiet.no
[Missing text '/views/districtpage/structuredinfo/emailinformation' for 'English']
Forventet svartid på e-posthenvendelser til våpenforvaltningen er 1 uke
Address
Møre og Romsdal politidistrikt v/ våpenforvaltningen, Postboks 1353 Sentrum, 6001 Ålesund

Opening Hours

Phone hours
MondayMo09:00–11:00
TuesdayTuClosed
WednesdayWeClosed
ThursdayThClosed
FridayFr09:00–11:00

Contact information

Telephone
70 11 87 00
Email
post.moreogromsdal@politiet.no

Opening Hours

Closed on public holidays

Opening hours
MondayMo09:00–15:00
TuesdayTu08:30–15:00
WednesdayWe08:30–15:00
ThursdayTh10:00–15:00
FridayFr08:30–15:00

Ta kontakt med politistasjonen dersom du har behov for bistand til innlevering.

Hugs sikkerheit

Når du transporterer våpenet til politiet skal det ikkje vere ladd. Pass på at det ikkje er patron i kammeret eller i magasinet, og hugs at du må pakke ned våpenet før du transporterer det.

Om våpenamnesti

Fra 1. januar til 1. juni 2023 er det våpenamnesti i Norge. Det betyr at personer som har uregistrerte våpen kan levere dem til politiet uten å bli straffet for brudd på våpenloven.

Hvis du har eksplosiver, sprengstoffer, granater, krutt eller fyrverkeri, er det viktig at du ikke tar med disse til politiet selv. Det er farlig både for deg og andre. Ta kontakt med politiet på 02800, så får du hjelp til fjerning. Det koster ingenting.

Contact information

Telephone
70 11 87 00
Email
post.moreogromsdal@politiet.no
Address
Postboks 1353 Sentrum, 6001 Ålesund

Opening Hours

Phone hours
MondayMoClosed
TuesdayTu09:00–11:00
WednesdayWeClosed
ThursdayTh09:00–11:00
FridayFrClosed

Contact information

Telephone
70 11 87 00
Email
post.moreogromsdal@politiet.no

Opening Hours

Closed on public holidays

Opening hours
MondayMo09:00–15:00
TuesdayTu09:00–15:00
WednesdayWe09:00–15:00
ThursdayTh09:00–17:00
FridayFr09:00–15:00

Opening Hours

Closed on public holidays

Opening hours
MondayMo09:00–15:00
TuesdayTu08:30–15:00
WednesdayWe08:30–15:00
ThursdayTh10:00–17:00
FridayFr08:30–15:00

Politikontakt i Fjord kommune

Tenestestadleiar Øyvind Verpeide

Politikontakt i Giske kommune

Politifyrstebetjent Daniel Langøyli Ludviksen  

Politikontakt i Sula kommune

Politifyrstebetjent Ole-Andreas Christensen

Politikontakt i Ålesund kommune 

Politioverbetjent Ingrid Korsnes Hildre

Politiførstebetjent Mirjam Ulstein 

Politistasjonsjef/driftsenhetsleder Oddbjørn Solheim